FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

YadSoft


Programdan ⮥k g⼮t岠i穮 t졹�

Program hakk䡠detayl?bilgi edinmek i穮 bizimle temasa ge穮iz.

YadSoft Program�ꥬlikleri

4708 Sayp?Denetimi Kanunu'nun rdﴼm formlar otomatik olarak haz졮maktadr> Beton Basyanҡporu ֮yaz> Demir ǥkme Raporu ֮yaz> Karot Basyanҡporu ֮yaz> Kal턥mir ݭalat?Kontrol Tutana�r> Beton D뼭 Kontrol Tutana�r> Kal턥mir-Beton ݭalat?Kontrol Tutana�nyaz> Yapᬠǥlik ݭalat?Kontrol Tutana�strong>
Yapᬠǥlik ݭalat?Kontrol Tutana�nyaz> Demir ݨzarat?ve Numune Tutana�r> Hakedi?Raporuna Ait Personel Bildirgesi
ݾ Bitirme Tutana�r> Yӯnu Tesbit Tutana�r>
Seviye Tesbit Tutana�r> ݾyeri Teslim Tutana�r> ݾe Ba᭡ Tutana�r> Ge穣i ݾgal Tutana�r> Ge穣i Kabul tutana�r> Kesin Kabul Tutana�r> Tespit Tutana�r> Tযrm ve bilgiler internet hatlar? 岩nden ortakla쯳trong> kullanᢩlmektedir.
Bilgi, form, kayࡤedi ve dosya b쫬쥲i s�佲. Bu s�sadece kullanᮠana bilgisayarૡpasitesi belirler.
Tযrm ve bilgilere eri쭥si, de龴irilmesi, silinmesi, kullanyetkileri tan졭as?ile s�anmaktad쳴rong>.

祾itli bilgisayarlara da�෯rd-excel dosyalar?ilgili men岤eki formalara attach yapᲡk saklanmas?ve istenilen bilgisayardan ula쭡s?m뼮dtrong>(Uzak bilgisayardan, ana bilgisayardaki bilgilere ula᫩

Satᬭa formu, Personel izin formu ve demirba?formu gibi formlar ile ⫥t i穠idari uygulamalar kontrol altᠡlᢩlinir.
Proje foto⡦lar? proje 空im dosyalar? i?programlar?gibi projeye mahsus bilgileri ꥬ menu b켭leri alt䡠i孥k 篫 kolayla᫴adr> Tek Kullanﶥya Network Ortam䡠篫 Kullan�olarak Kullanabilmektedir.
Bu program૵llanﳡyesinde ISO belgesi ⴬ar䡮 篰u ger祫le鿠 olacak ve belge al�?ile ilgili 硬�ara 篫 yard㿯lacaktr> Program, Lotus Notes uygulamas� Windows Ortam䡠硬�
篫 pahal?ve ಥnilmesi g쥲 alan bilgisayar ve programlara gerek kalmadan ޝRKETݎ T܍ NETWORK AЉ'n?basit PC bilgisayarlar?ve bu program ile yaratmak m뼮dr> Bilgisayarlar aras䡠veri transferini, evlerde kullanᮠbasit ADSL internet hatt?ile bile yapmak m뼮du sebeple bu program?her t쿯fisde kullanmak m뼮dr> Lotus Notes Program�i穮de, Word - Excel - Powerpoint benzeri ve %100 uyumlu programlar mevcuttur. 篫 d쫠bedelle bu programlara lisansl?olarak sahip olmak m뼮dr>

Programdan ⮥k G⼮t岠i穮 t졹�